Budgetbeheer

Wanneer het beheer van de financiën van u of uw familielid ingewikkeld wordt, dan kan Budgetbeheer van BewindvoeringZorg een oplossing voor u zijn. BewindvoeringZorg helpt dan met het samen opstellen van een budgetplan, waarin de inkomsten en uitgaven inzichtelijk  worden gemaakt. Wij zorgen er voor dat er niet meer kan worden uitgegeven dan ontvangen wordt.

Daarnaast zorgen wij er voor dat betalingen op tijd worden verricht en er geen nieuwe schulden kunnen ontstaan. Ook worden mantelzorgers, familieleden en zorgverleners vrij te maken van deze taken. Wij bespreken de mogelijkheden om vrijstellingen en subsidies aan te vragen.

Afhankelijke van de hoogte van het inkomen en de woonplaats kunnen we een aanvraag voor bijzondere bijstand voor dit budgetbeheer bij uw gemeente indienen. 

Samen kijken we naar uw eigen mogelijkheden!