Tarieven

BewindvoeringZorg hanteert de wettelijke tarieven voor bewindvoering en mentorschap. Indien de cliënt deze kosten vanwege financiële en persoonlijke situatie niet zelf kan dragen, dan vragen we bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

De tarieven voor bewindvoering en mentorschap zijn door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Zij gelden vanaf 1 januari 2022. 

Bij bewindvoering of mentorschap
Vergoedingen bewindvoerder, mentor, curator
2021 2022
(vergoeding bij 1 persoon) jaarbeloning  maandbedrag jaarbeloning maandbedrag
Professioneel combinatie bewindvoerder en mentor    
Standaard beloning € 2.585,72  €    215,48 € 125.53 € 215,48
In bewind met problematische schulden € 2963,29  €    246,94 € 3107,28 € 258,94
Aanvangswerkzaamheden  € 1.216,05 € 1275,34
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,29  €  442,86
Beheer PGB gelden € 632,76 € 52,73 €  664,39 € 55,36
Opmaken eindrekening & verantwoording (2p) € 254,10  (€296,45) € 266,20 (€319,44)
Professioneel bewindvoerder
Standaard beloning € 1.436,28  €   119,69 €1506,36 €125,53
In bewind met problematische schulden €1858,56  €    154,88 €1949,28 €162,44
Aanvangswerkzaamheden € 676,39 €  709,06
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,29 €  442,86
Beheer PGB gelden € 632,76 € 52,73 €  664,39 € 55,36
Opmaken eindrekening & verantwoording € 296,45
Professioneel mentor    
Standaard beloning € 1.436,28  €    119,69 €1506,36 €125,53
In bewind met problematische schulden € 1.858,56  €    154,88 €1949,28 €162,44
Aanvangswerkzaamheden € 632,76 €  709,06
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,29 €  442,86
Beheer PGB gelden € 632,76 € 52,73 €  664,39 € 55,36
Opmaken eindrekening & verantwoording
Professioneel bewindvoerder over twee partners    
Standaard beloning € 1.723,09 €  143,59 €1806,48 €150,54
Aanvangswerkzaamheden € 810,70 €  850,63
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 422,29 €  442,86

Overige tarieven

De overige tarieven, conform de beleidsregels van de overheid, worden op uw verzoek nader aangegeven.

Contact

Neem ook hierover vrijblijvend contact met ons op.