Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Het kan echter zijn dat deze informatie niet of niet langer strookt met de wet- en regelgeving. In dat geval geldt de wet en regel. De maatschap is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de informatieverstrekking op deze site. Neem voor twijfel over de inhoud contact op met de bewindvoerders van BewindvoeringZorg.