Nieuw adres – praktijkruimte

BewindvoeringZorg is per medio 2022 gevestigd in het gezondheidscentrum Agneshove, midden in het centrum van Voorhout. U bent daar van harte welkom, maar wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, telefonisch of via de e-mail. U kunt alle correspondentie naar het adres van de praktijk of naar de mailbox zenden (info@bewindvoeringzorg.nl

Het nieuwe adres is:

BewindvoeringZorg BewindvoeringZorg 
Agneshove 87 DofPostbus 144
2215 HS Voorhout 2215 ZJ Voorhout
tel 0252-823065