Bewindvoering

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

Als bewindvoerder hebben wij onder meer de volgende taken en verplichtingen:

  • beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met de betrokkene (of met toestemming van de kantonrechter)
  • de rekeningen betalen, zoals huur, hypotheek, zorgverzekering, bijdrage zorgverlening, nutsvoorzieningen, etc.
  • geld geven voor de dagelijkse boodschappen via een eigen leefgeldrekening als dit mogelijk is
  • regelen van de belastingaangifte
  • aanvragen van toeslagen of een uitkering
  • een administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven

Voor zover mogelijk zullen wij ons werk in overleg met de betrokkene uitvoeren.

Onderbewindstelling is een maatregel die door de kantonrechter wordt bepaald. De aanvraag moet bij het kanton van de woonplaats van de betrokkene worden ingediend. Daarbij kunnen wij vanzelfsprekend helpen. Een advocaat is niet verplicht.

De aanvraag kan worden ingediend door:

  • de betrokkene zelf
  • familie tot in de vierde graad
  • de zorginstelling waar de betrokkene woont
  • de Officier van Justitie

Graag staan wij u bij om de aanvraagformulieren voor de rechtbank in te vullen.