Curatele

Curatele is een ingrijpende maatregel die door de kantonrechter kan worden uitgesproken over een persoon die op zowel financieel gebied als op niet-financieel gebied (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling) niet voor zichzelf kan zorgen. De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen van bewind en/of mentorschap onvoldoende zijn.

Iemand die onder curatele is gesteld verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen. Hij kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten.

BewindvoeringZorg kan ook tot curator van iemand worden benoemd.

Graag staan wij u bij om de aanvraagformulieren voor de rechtbank in te vullen.