Werkwijze

Hier leest u meer over hoe we met u voor bewindvoering en mentorschap te werk gaan.

Aanmelding

Zodra uw aanmelding bij ons binnenkomt nemen wij contact met u op voor een kennismaking- en intakegesprek. Bij dit gesprek kan het nodig zijn dat de mantelzorgers en/of de zorgprofessionals die de cliënt goed kennen aanwezig zijn. Het gesprek vindt plaats in de vertrouwde omgeving van de cliënt. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Kennismaking- en intakegesprek

In het gesprek bespreken we de situatie, achtergrond en verwachtingen van de cliënt. Ook is het belangrijk dat u onze werkwijze kent en wat we van elkaar mogen verwachten. Als blijkt dat het zinvol is dat wij u verder helpen dan stellen we een overeenkomst op. We vragen dan tevens informatie op die nodig is om bewindvoering en/of mentorschap aan te vragen bij de rechtbank.

Benoeming

Wij informeren u zodra de rechtbank ons benoemt tot bewindvoerder of mentor. Dit start dan op de dag van ontvangst van deze bevestiging. We stellen een plan van aanpak op om met bewindvoerder/mentor aan de slag te gaan en bespreken deze met de cliënt.

Beschermingsbewind

In geval van beschermingsbewind nemen wij contact op om binnen drie maanden uw boedel te beschrijven. Dit doen we met behulp van de informatie van de cliënt en/of contactpersonen. De boedelbeschrijving wordt aan de cliënt en de kantonrechter gezonden. Aan de hand van de boedelbeschrijving stellen we een budgetplan op. Indien de cliënt onvoldoende financiële middelen heeft kan de bewindvoerder daarvoor bijzondere bijstand bij de woonplaats van de cliënt aanvragen.

Aanvragen bankrekeningen

Wij openen voor de cliënt twee rekeningen:

  • een beheerrekening
  • een leefgeldrekening.

De cliënt heeft tijdens het bewind geen zeggenschap over de beheerrekening, maar wel inzicht. De leefgeldrekening dient om de cliënt in staat te stellen persoonlijke uitgaven conform het budgetplan te kunnen doen.

Bij het beschermingsbewind wordt gedurende de bewindvoering alle financiële zaken door ons accuraat uitgevoerd. Alle financieel betrokken partijen worden door de bewindvoerder aangeschreven.

Mentorschap

Bij het mentorschap informeren we de betrokken partijen rondom de zorg van de cliënt. Wij nemen de uitgangspunten op in een plan en bespreken dat indien mogelijk met de cliënt. Als vertegenwoordiger hebben wij veel ervaring met verschillende cliënten om zo de belangen van de cliënt te behartigen bij alle zorgbeslissingen.

Wij komen in principe maandelijks langs bij de cliënt om op de hoogte te zijn van hoe het gaat. De mentor is aanwezig bij overleggen over de zorg en bij het aanmaken of aanpassen van de zorg- en behandelplannen.

Jaarlijks stellen wij het mentorverslag op. In het mentorverslag staat een evaluatie van het afgelopen jaar en een beschrijving van de doelen en afspraken voor het komende jaar.