Mentorschap

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan. Als mentor zijn we dus vooral de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene.

Het mentorschap wordt door de kantonrechter uitgesproken en is daarmee een ingrijpende maatregel. Het mentorschap is van toepassing voor personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat zijn hun niet-financiële belangen te behartigen.

Als mentor beslissen we in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Wij mogen als mentor niet beslissen over hoogstpersoonlijke aangelegenheden zoals reanimatiebeleid, euthanasie etc.

Iemand die door de rechter een mentor krijgt toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

Vaak wordt het mentorschap gecombineerd met bewindvoering, maar dat is geen standaard regeling.

Graag staan wij u bij om de aanvraagformulieren voor de rechtbank in te vullen.