Gevolmachtigde levenstestament

Wanneer u of uw familielid ondersteuning nodig heeft om te beslissen over persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan de gevolmachtigde van BewindvoeringZorg hulp, steun en advies bieden. Als vertrouwenspersoon helpen wij dan bij het organiseren en monitoren van de hulp- en zorgverlening. Daarnaast nemen wij het beheer van uw financiën desgewenst van u over.1

Als gevolmachtigde vanuit BewindvoeringZorg zijn wij de vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon van onze cliënten over de persoonlijke zorg en begeleiding. Bij de begeleiding willen wij elke cliënt goed leren kennen om zo ook in de geest van de cliënt te kunnen handelen bij beslissingen rondom zorg en behandeling. Ons streven is om minimaal elke zes weken op bezoek te komen. Aandacht en tijd doorbrengen is nodig om de volmachtgever zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen in het verkrijgen van de juiste en passende zorg. De gevolmachtigde wordt ook wel de levensexecuteur genoemd, maar wij verkiezen hiervoor de verwijzing naar de volmacht die in een levenstestament wordt verleend.

Verder hebben wij veel ervaring in het werken in zorgteams en met de processen in de zorg. Het begrijpen van zorgprocessen en ziektebeelden vinden wij noodzakelijk in de samenwerking met zorgverleners bij het verlenen van begeleiding. Daar profiteert u van.

In een persoonlijk gesprek lichten wij de mogelijkheden voor u graag toe. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

BewindvoeringZorg kan ook optreden als uw toezichthouder, die namens u controle uitoefent over de werkzaamheden van uw eigen gevolmachtigde. Met het toezicht wordt gecontroleerd of de uitvoering conform uw wensen en voorwaarden namens u wordt gehandeld. Ook hiervoor kunt u ons benaderen en inzetten. Zie hiervoor de contactgegevens.