Bewindvoering en mentorschap in de zorgsector

Actueel bericht

Tijdens de zomervakantie (22 juli t/m 2 september zijn wij bereikbaar op maandag, dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 11.30 uur.

Vanaf 2 september 2019 vervalt het telefonisch spreekuur op donderdag. Die dag bezoeken wij onze cliënten op hun adres. U kunt dan wel de voicemail inspreken of een mailbericht sturen. Wij zullen deze z.s.m. behandelen.

Bewindvoering en mentorschap in de zorgsector

  • Zoekt u deskundige hulp/begeleiding omdat iemand niet meer in staat is zijn of haar financiën of de persoonlijke belangen op het gebied van zorg en behandeling zelf te behartigen?
  • Zoekt u hulp/begeleiding voor een familielid/buurman of -vrouw, die niet meer in staat is om zelf financiële zaken of de zorg aan huis te regelen?
  • Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving professionele financiële steun nodig heeft?

Dan kunnen wij u hierbij helpen! 

Met bewindvoering en mentorschap van BewindvoeringZorg worden deze zorgen uit handen genomen.


Onze kennis van de zorgsector en onze ervaring nemen wij mee in onze aanpak. Wij nemen voor de direct-betrokkenen de financiële taken en/of de persoonlijke verantwoordelijkheden over. Een zorg minder dus!

  • Als bewindvoerder zorgen wij dat de financiën van onze cliënten op een zorgvuldige wijze worden beheerd.
  • Als mentor zorgen wij er voor dat de verzorging, verpleging en behandeling afgestemd wordt op de persoonlijke wensen van de aan ons toevertrouwde cliënt en houden toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg door de zorgverleners.
  • Als curator zorgen wij voor de financiën en de persoonlijke zorg van de cliënt die dit niet zelf verzorgen.
  • Als gevolmachtigde verzorgen wij de uitvoering van uw volmacht of levenstestament.

Neem gerust contact met ons op! Wij zijn graag bereid om u meer te vertellen over onze werkwijze en onze visie.


Kenmerk van onze dienstverlening

Wij richten ons in het bijzonder op mensen die gebonden zijn aan thuiszorg, verpleeghuis, gehandicaptenzorg en andere sectoren in Zorg & Welzijn vanwege onze expertise op dit terrein.

Wij vinden het belangrijk dat zij in alle hectiek en kwetsbaarheid professioneel en deskundig vertegenwoordigd zijn. Wij combineren daartoe onze ervaring in de zorg met kennis van bewindvoering, mentorschap, maar ook als gevolmachtigde en budgetbeheerder. Op deze manier onderscheiden wij ons in:

  • Goede samenwerking met mantelzorgers, case managers, maatschappelijk werkers en andere dienstverleners.
  • Kennis van de zorgachtergrond- en behandeling van de cliënt.
  • Begrip voor de situatie van de cliënt en haar omgeving.

Wij voldoen uiteraard aan alle eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de rechtbank voor bewindvoerders, mentoren en curatoren.

Wij zijn lid van de lokale alliantie voor het voorkomen van financieel misbruik van ouderen in de gemeente Teylingen.

Lees meer op onze site. Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen.